Kõik postitused

Creditinfo tunnustas ADM Interactive’it „Eduka Eesti Ettevõtte“ tunnistusega

Foto: Screenshot 2019-11-08 at 09.22.40
Foto: Screenshot 2019-11-08 at 09.22.40

Rahvusvaheliselt tuntud krediidiinformatsiooni pakkuja Creditinfo Eesti AS on viimased 13 aastat tõstnud tiitliga „Edukas Eesti Ettevõte“ esile neid Eesti ettevõtteid, kelle krediidireiting on silmapaistvalt kõrge. Nende ettevõtete sekka kuulub ka ADM Interactive, kellele omistati tiitel „Edukas Eesti Ettevõte 2015-2019“. Kuigi tiitlit antakse välja alles aastast 2006, on ADM Interactive hoidnud stabiilselt kõrget A-krediidireitingut alates asutamisest eelmisel sajandil.

Krediidireiting on näitaja, mille alusel on võimalik hinnata ettevõtteid nende majanduslikust küljest. Selleks, et saavutada kõrge reiting, peavad korras olema ettevõtte majanduslik olukord ja maksekäitumine ning ka finantstulemused peavad olema head.

Creditinfo kasutab nende aspektide hindamiseks ligi 400 erinevat majandus- ja finantsnäitajat, mille analüüsimise põhjal määratakse ettevõttele krediidireiting. Kõrgeim võimalik saavutatav tase on AAA ehk suurepärane krediidireiting, mis näitab, et tõenäosus, et ettevõtte läheb eesoleva aasta jooksul pankrotti või et krediteerimise korral on ettevõtte maksejõuetu, on väga madal.

Tunnustamaks neid Eesti ettevõtteid, kelle majanduslik käitumine on neile järjepidevalt toonud kaasa kõrge krediidireitingu ning kes on seeläbi panustanud Eesti majanduse ning ausa ärikultuuri arengusse, on Creditinfo välja andnud juba 13 aastat tiitlit „Edukas Eesti Ettevõte“. Tiitlit antakse välja vaid nendele ettevõtetele, kelle krediidireiting on tasemetel AAA ehk suurepärane, AA ehk väga hea ja A ehk hea. See tähendab, et tiitel võimaldab ettevõtetel end konkurentidest positiivselt eristada, tõstes esile nende väga head krediidivõimet ja usaldusväärset käitumist. Eesti ettevõtetest on täna saavutanud stabiilselt kõrge krediidireitingu ainult väga vähesed – kõigest 4,3%. Tunnistus on seega kiitus nii ettevõtetele endile kui ka nende töötajatele.

Tänavu oktoobris pälvis ADM Interactive AAA krediidireitingu ning hinnatud tiitli „Edukas Eesti Ettevõte 2015-2019“, mis näitab, et ettevõte on viimased viis aastat järjest hoidnud stabiilselt kõrget krediidireitingut. Teisisõnu näitab see tunnistus, et oleme ettevõte, kelle finants- ja majanduskäitumine on järjepidevalt olnud eeskujulik ning kes on usaldusväärne partner mitte ainult minevikus, vaid ka kaugemas tulevikus.

„Eduka Eesti Ettevõtte tunnustus on ühest küljest suurepärane tagasiside meie töötajatele, mis näitab, et me oleme järjepidevalt olnud oma tegudes õigel teel. Teisest küljest on see ka julgustav ning positiivne signaal meie olemasolevatele ning ka tulevastele koostööpartneritele Euroopas ja kagemalgi, sest tiitel omab rahvusvaheliselt suurt kaalu ja näitab, et me oleme usaldusväärne partner, kellega koostöö on kindel ja kasulik igas mõttes,“ ütles ADM Interactive’i juht Riho Pihelpuu.

Tulevikuks on ADM seadnud endale eesmärgiks hoida saavutatud kõrget taset. „Me oleme suure töö ära teinud selleks, et jõuda tänasesse punkti ning kindlasti on meil plaanis ka tulevikus hoida latti sama kõrgel. Seega on meie eesmärk ja lootus saavutada sama kõrge krediidireiting ka eesolevatel aastatel,“ ütles Pihelpuu.

 

Kõik postitused