Kõik postitused

IT-toe pakkumine Briti edukas massvaktsineerimise keskuses avab Eesti IT-firmale üha uusi uksi

Foto: MicrosoftTeams-image (9)
Foto: MicrosoftTeams-image (9)

Äripäeva tehnoloogiaportaal IT uudised küsis ADM Cloudtechi juhilt Klemens Arrolt, milline on olnud meie panus Ühendkuningriigis võitluses pandeemiaga.

Kuidas selle koostööni jõudsite?

Oleme juba Suurbritannia üksuse käivitamisest alates aktiivselt töötanud tervishoiusektorisse sisenemise kallal. Teatavasti on see suhteliselt kinnine sektor, kuhu on uutel tulijatel keeruline ligi saada. Küll aga meie UK ning Eesti meeskondade pika ja tubli töö järel õnnestus meil tõestada end teiste seas ka Londoni külje all asuva Surrey krahvkonna haiglaketile. Nendega koos oleme sellest ajast alates käivitanud mitmeid põnevaid projekte – näiteks aitame neil migreerida erinevaid teenuseid pilve, digitaliseerida tööprotsesse ning teenuseid, samuti moderniseerida andmetöötlust ja luua suurandmete efektiivsemaks kasutamiseks lahendusi.

Möödunud aasta lõpus tuli väga lühikese etteteatamisega info, et kohe algab kogu kuningriigis massvaktsineerimise programm, kus meie kliendil on vaja kiirkorras käivitada massvaktsineerimiskeskus. Kuna meie koostöö teiste projektidega sujus hästi, siis pöördusidki nad meie poole, et aitaksime neil täiesti uues hoones püsti panna kõik vajaliku ning seejärel pakkuda jooksvat tuge selle töös hoidmisel. Kuigi läbirääkimisteks ja ettevalmistusteks jäi erakordselt vähe aega, tegutsesime operatiivselt ja jõudsime kiiresti kokkuleppele.

Mis teenuseid ADM Epsomi massvaktsineerimiskeskusele täpsemalt pakub?

Epsomi massvaktsineerimisekeskus loodi eelmise aasta detsembris hobuste võidusõiduraja hoonesse, mis mahutab palju inimesi ja on kergesti ligipääsetav, kuid pole samas mõeldud meditsiiniteenuste osutamiseks.

Seega alustasime algusest ehk IT tugisüsteemide paigaldamise ja seadistamisega. Esimesed tööd hõlmasidki meditsiinitöötajatele uute ajutiste töökohtade loomist koos vajalike IT-seadmetega ja inimeste liikumise modelleerimist, et vältida võimalikke pudelikaelu.

Igapäevaselt tegeleb meie meeskond kõikide jooksvate tehniliste probleemide lahendamisega, tehnilise kasutajatoega meditsiinitöötajatele, seadmete hooldamise ja desinfitseerimisega ja uute töötajate onboardimisega (meditsiinitöötajad roteeruvad pea igapäevaselt). Kogume kaks korda päevas statistikat ning koostame selle põhjal soovitusi, kuidas keskuse tööd veelgi efektiivsemaks muuta.

Lisaks lahendame riikliku vaktsineerimisprogrammi jaoks loodud rakenduste probleeme ja hoolitseme ka kvaliteetse võrguühenduse eest, sest see on nii suures projektis üks olulisematest IT-komponentidest. Vajadusel aitame ka külastajatel järgmise vaktsineerimise aega korrektselt broneerida. Eriolukorras kasutatavad tehnilised lahendused on üldjuhul loodud kiirkorras ja need peavad vastu pidama erakordselt suurele kasutuskoormusele. See tähendab, et üllatusi tuleb ette üsna sageli ja märkimisväärne osa meie tööst on seetõttu seotud patsiendiandmete korrashoiu jälgimise ja probleemide lahendamisega ning vajadusel eskaleerimisega teistele NHS üksustele. Massvaktsineerimine on kõikide jaoks ühtviisi uus kogemus, kuid eriti suure pinge all on muidugi meditsiinitöötajad. Kui vähegi saame nende keerulise päeva kergemaks teha, siis loomulikult teeme ka muid töid, mis ei pruugi tingimata lepingusse kirja pandud olla, kuid teevad teistel päeva natukene paremaks. Seda kuni selleni välja, et me ei pelga ka aidata külastajatel leida ratastoole, desovahendeid või valvearsti.

Eeskätt mis väljakutsetega on ADM pidanud rinda pistma selle projekti juures?

Väljakutseid on selle projektiga olnud omajagu ja juba esimesest päevast alates. Juba ainuüksi käivitamine oli tugeva ajasurve tõttu omaette väljakutse, sest meil tuli loetud päevadega uude hoonesse ehitada kogu vajalik taristu, luua protsessid, õppida ära NHSi vaktsineerimisprogrammi nõuded ja tehnilised rakendused, kogu tehnika (alates sülearvutitest ja lõpetades skännerite ja infoekraanidega) paika saada, meditsiinitöötajad välja koolitada jne.

Teine oluline väljakutse oli kibekiiresti tiimi suurendada ja leida sobiva kompetentsiga inimesed ajal, mil ITtööjõu puudus on suurem kui kunagi varem. Kõige kriitilisema osa meeskonnast suutsime kokku panna paari päevaga ning ülejäänud spetsialistid värbasime esimese kuu jooksul. Eks ka igapäevaselt on erinevaid väljakutseid, kuid tänu meie olemasolevatele laiadele kogemustele ja tugevale tiimile ei ole tänaseni olnud midagi ületamatut.

Mille poolest erineb Epsomi keskusele IT-toe ja -teenuste pakkumine sarnasest tööst Eestis, näiteks erinevused regulatsioonis-nõuetes, taristus, kasutajate väljaõppes?

Pakume Inglismaal erakorralist teenust, mida Eestis sellises mastaabis ei ole kunagi tehtud. Seepärast ei oleks õige seda konkreetset projekti võrrelda Eestis pakutava IT-toe ja -teenustega.

Kui aga kahe riigi erinevusi laiemalt võrrelda, siis on Suurbritannias ja sealses meditsiinisektoris pilveteenuste kasutamine natuke lihtsam kui Eestis. Meil on avalikus sektoris endiselt tugevalt juurdunud vana hoiak “kui server asub füüsiliselt oma silme all, siis on turvalisem”, kuid see on paraku natuke ühedimensiooniline lähenemine kolmemõõtmelises maailmas.

Suurbritannias on kogu valitsus – sh riiklik meditsiinisektor – võtnud juba aastaid tagasi eesmärgiks avalikke pilvteenuseid enda kasuks tööle rakendada. Eestist vaadates võib küll mõnikord tunduda, et meie e-tiiger on magama jäänud, kuid tugev e-riigi vundament võimaldab meil teha uusi arendusi teistest riikidest kergemini, kiiremini ja ka efektiivsemalt. Näiteks on Eestis isiku- ja meditsiiniandmete haldamine, kasutusreeglid ning tehnilised protokollid juba üle riigi ning erinevate asutuste vahel paika pandud – mujal ei pruugi see alati nii olla.

Mitmele inimesele ADMis on Epsomi projekt igapäevatöö, sealhulgas kohapeal ehk samas keskuses?

Kuna Epsomi massvaksineerimiskeskus töötab seitse päeva nädalas ja 12 tundi päevas, millele lisandub avamisele eelnenud ning järgnev töö, siis meie inimesed on kohal rotatsioonidega. Epsomi kohapealses tiimis on meil täiskohaga tööl kuus inimest ning lisaks osalise koormusega kvaliteedikontroll, kes käib kohal mõned päevad nädalas. Meie back-office toetab tiimi kõiksugu organiseerimiste, paberimajanduse ja muude toimingutega, mis pole otseselt IT-teenus.

Kas Epsomiga on hõivatud ADMi eestlasist töötajad või Ühendkuningriigis palgatud kohalikud?

Kõik kohapeal töötavad inimesed on palgatud Inglismaal. Back-office asub Eestis.

 

Loe ITuudiste portaalis ilmunud intervjuust veel, miks kutsusid britid just ADMi endale appi, mida on Eestil sealsest töökorraldusest ja massvaktsineerimisest õppida ning kuidas Suurbritannias üldse IT hankeid läbi viiakse.

Kõik postitused