Kõik postitused

Flowbase suurendab tootmisettevõtete efektiivsust alates esimesest päevast

Foto: 0828.1
Foto: 0828.1

ADM grupi iduettevõtete inkubaatoris Elevator Startups sündinud Flowbase muudab ettevõtted kiiresti efektiivsemaks, töötamise palju ohutumaks ning aitab tootmisettevõtetel sellega säästa tuhandeid eurosid igas kuus. Nii suutis näiteks Location Unit muuta tänu Flowbase’ile tööaja kasutamise 21% efektiivsemaks. Kuidas nad seda teevad?

Kõikjal valvavad IP-kaamerad salvestavad kõik, mis jääb nende vaatevälja, kuid ainult vähesed oskavad selle infoga midagi muud peale hakata, kui tagantjärgi probleeme tuvastada. Tõepoolest, kuriteo avastamisel on videomaterjal väga väärtuslik, kuid tegelikult saab misiganes kaameraga salvestatud videomaterjalist kätte palju rohkem infot. Flowbase teab, kuidas seda kõige paremini teha.

Videost andmete saamiseks lõi Flowbase masin-nägemise võimekusega lahenduse, mida saab kasutada väga erinevateks eesmärkideks kõikvõimalikes valdkondades alates tänavareklaamist ja lõpetades rasketööstusega. Tootmisettevõtetes, kus spetsialistid käitavad keerulisi seadmeid, mõjutab Flowbase’i kasutamine kahte kõige olulisemat aspekti – töötajate efektiivsust ja nende ohutust.

Mis on Flowbase?

  • Asutatud 2018
  • Aasta käibe kasv võrreldes 2019. aastaga: 367%
  • Omanikud: Tanel Kobrusepp, Olev Tehver, Markus Hääl, Roald Sinissaar

Kohe suurem efektiivsus

Tootmisettevõtete töölised on üldjuhul läbinud ohutuskoolituse ja teavad, kuidas tagada enda ja oma kolleegide ohutus. Lisaks jälgitakse ohualasid reeglina ka kaameratega, et vajaduse tekkimisel tagantjärgi tuvastada nii ohuallikas kui ka töötajate tegutsemine ohusituatsioonis. See on kasulik informatsioon, mille analüüsimine aitab tulevikus ohutumalt töötada. Selle juures on siiski kolm „aga“. Esiteks on videomaterjali detailne analüüsimine ajamahukas tegevus; teiseks teeb seda inimene, kes on teadupärast ekslik ja kelle tööaeg on oluline kulu; ning kolmandaks viiakse ajamahukas analüüs läbi alles pärast intsidenti.

Vasakul pool on inimeste liikumise põhjal loodud heatmap. Paremal pool on kollaste joontega piiratud inimeste liikumisala. Väljaspool seda on ohuala, kus liiguvad kahveltõstukid.

Flowbase lahendab need kitsaskohad analüüsides videomaterjali reaalajas ja automaatselt, st ilma spetsialisti sekkumiseta. Sealjuures pole oluline, milliseid (valve)kaameraid ettevõttes juba kasutatakse – Flowbase’i masin-nägemise algoritm suudab reaalajas tulemuslikult analüüsida ka madala kvaliteediga videot ning seeläbi ikkagi efektiivsust oluliselt kasvatada.

Kui kaamerad on juba paigaldatud (mõnikord on vaja neid kõigepealt ka pisut seadistada või liigutada), siis suunatakse nendest tulev videovoog Flowbase’i turvalisse pilveteenusesse. Seal analüüsib spetsiaalne algoritm saadud materjali vastavalt kliendiga kokku lepitud näitajatele ehk sellele, mida mõõta ning analüüsida soovitakse. Analüüsi tulemusena väljastatakse kliendile raportid, kus on visualiseeritud töötajate liikumistrajektoorid ja heat-mapid ning samuti tööaja kasutamine. Selle kõige juures arvestab Flowbase ettevõttes kehtestatud tööaega ja selles sisalduvaid kõiki regulaarseid pause. Kui aga tööandja on andnud töötajatele vabaduse puhkehetki ise valida ning päeva lõpuks arvestatakse ainult pausidele kulunud aega kokku, siis sedagi suudab Flowbase’i algoritm arvesse võtta ning kasvõi reaalajas liiga pikaks veninud pausidest teavitada.

Pole oluline, milliseid kaameraid kasutatakse – Flowbase’i masin-nägemise algoritm suudab reaalajas tulemuslikult analüüsida ka madala kvaliteediga videot ning seeläbi ikkagi efektiivsust oluliselt kasvatada.

Flowbase’i lahendus sobib ideaalselt ka efektiivse tööaja mõõtmiseks. Näiteks, kui analüüsi tulemusel selgub, et tootmisettevõtte insener peab oma töökohalt sageli lahkuma, et tuua laost kruvisid, siis Flowbase märkab seda kohe ja raporteerib efektiivsuse langemisest. Seejärel on juba palju lihtsam teha efektiivistamise ettepanekuid ja saata madalamalt tasustatud laotöötaja kruvidega inseneri juurde, mitte vastupidi.

Kui aga töötaja peab oma tööaega ise mõõtma ja raporteerima, siis toimib Flowbase usaldusväärse lisakontrollina näidates kiiresti kätte võimalikud pudelikaelad, mis töötajal endal märkamata võivad jääda. Seegi on suureks abiks tööaja kasutamise efektiivsemaks muutmisel, kusjuures sellega saab alustada kohe ja tulemusedki tulevad väga kiiresti.

Flowbase’i kliendid:

  • Harju Elekter
  • Ramirent
  • JCDecaux
  • Location Unit

Ohutus on alati tagatud

Flowbase’i lahendus töötab reaalajas ja tänu sellele on võimalik alati kohe reageerida ning õnnetusi ennetada, mitte tehtud vigadest tagantjärele õppust võtta.

Nii aitab Flowbase’i algoritm koos valvekaameratega tuvastada, kas töötajad viibivad neile lubatud aladel või hoopis rangete piirangutega ja keelatud ohualadel. Kui see on nii, siis saab liinid töötajate turvalisuse tagamiseks vajadusel seisma panna. Pandeemia tingimustes saab Flowbase’i lahenduse abil alati kiiresti veenduda, kas puhkeruumis on lubatud hulk töötajaid ja kas nad hoiavad üksteisega vajalikku distantsi.

Flowbase’i lahendus sobib ideaalselt ka efektiivse tööaja mõõtmiseks.

Flowbase’i lahendus suudab ka tuvastada, kas töötajad kannavad kohustuslikku ohutusvarustust – nii seda, mida vaja kui ka täpselt nii, nagu on nõutud. Selleks on vaja algoritmi eelnevalt „õpetada“ ehk määrata kindlaks, milliseid objekte (nt kiiver, kindad, kõrvaklapid vmt) peab masin edaspidi ära tundma. Õpetamine ja selleks kuluv aeg on seotud ülesandega ja sõltub näidiste hulgast, kuid sageli piisab lihtsalt kergest täiendõppest, et algoritm saakski juba aru, et oranžid ja sinised kõrvaklapid on tegelikult samaväärsed asjad. Arusaadavalt kulub algoritmil väga keeruliste objektide tundmaõppimiseks rohkem aega, kuid seegi ei kesta üle paari päeva.

Pildil on kujutatud ala, kus tohib olla ainult üks töötaja, kuid neid on seal kolm. Alale mitte lubatud inimeste juures on kuvatud 20 sekundiga kell, mis saadab automaatse teavituse vastutavale isikule, kui inimesed, kes seal olla ei tohi, viibivad alas kauem kui 20 sekundit.

Tänu Flowbase’i loodud masinõppe võimekusega algoritmile võib tööandja olla kindel, et töötajad ei saa töö käigus viga ja et tootmisprotsess ei jää seetõttu aeglasemaks või lausa seisma. Kuna masinõpe, praktilised implementatsioonid ja riistvara arenevad paralleelselt meeletu kiirusega, siis on neid tehnoloogiaid võimalik üha enamates olukordades tõhusalt rakendada ja algoritme veelgi kiiremini „õpetada“.

Privaatsus on alati oluline

Kõik Flowbase’i süsteemid on arendatud kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitsemäärusega GDPR ning seepärast pole videotest saadud andmed kunagi isikustatud. Selle tagamiseks ei salvesta Flowbase nendeni jõudvat videopilti täies ulatuses, vaid ainult väljundandmeid. Samuti ei talletata pilte ega videomaterjali avalikust ruumist ning olukorras, kus mingist situatsioonist salvestatakse pilt, tehakse seda ainult turvaintsidendi või ohuolukorra fikseerimiseks.
Rangete privaatsusnõuete pärast ei salvestata ka materjali avalikust keskkonnast, ega jälgita inimesi või sõidukeid. Kui avalikus ruumis on siiski vaja mõõtmisi teha, tohivad andmed olla jäädvustatud ainult anonümiseeritult või üldistatud kujul.

Flowbase suudab tuvastada, kas töötajad kannavad kohustuslikku ohutusvarustust ja kas nad teevad seda täpselt nii, nagu tööandja nõuab.

ADM äriideede ja tootearenduse inkubaator Elevator Startup

Nagu mitmed teisedki tuntud iduettevõtted, on ka Flowbase saanud alguse ja tuule tiibadesse ADM grupi äriideede ja tootearenduse inkubaatorist Elevator Startups. See 2015. aastal asutatud inkubaator koondab oma valdkonna helgemaid mentoreid ja nende parimat know-how’d ning tänu sellele on tõenäoliselt parim võimalus lennukate ideede arendamiseks, prototüüpide valmistamiseks ning sealt edasi juba uute turgude ja potentsiaalsete klientide leidmiseks. Elevator Startupsi on oodatud kõik head ideed, mis vajavad järgmise sammu astumiseks investeeringut või valdkonna parima mentori tuge.

Tänaseks on Elevator Startups inkubaatorist käinud läbi 31 ettevõtet ja investeeringu on saanud viimase 4 aasta jooksul kokku 10 ettevõtet.

Innovatsioonile keskendunud ADMile ja ADMikatele on Elevator Startups andnud väärtusliku võimaluse töötada uute ja julgete ideedega, mis pole alati tingimata seotud igapäevase tööga. Samas on inkubaatoris tegeletud ka sellise innovatsiooni ja tootearendusega, mis on just nimelt aidanud muuta igapäevase töötegemise tõhusamaks. Nii on koostöö Elevator Startups olnud ka õppimis- ja arenemisplatvormiks nii mõnelegi ADMi kliendile ja ADMi töötajatele, mitte ainult sirguvatele iduettevõtetele.

Kõik postitused