Kõik postitused

ADMi juht Riho Pihelpuu: Töötame selle nimel, et alanud aasta oleks meie jaoks positiivses mõttes suurte muutuste aasta

Foto: download
Foto: download

Äripäeva portaal ITuudised uuris ADM grupi tegevjuhilt Riho Pihelpuult, millised olid eelmise aasta kordaminekud ning milliseks kujuneb 2021. aasta nii ADMi kui kogu Eesti IT sektori jaoks.

Millised on olnud pea aasta kestnud majandus- ja tervisekriisi suurimad mõjud meie IKT-ettevõtetele?

Kuigi IKT-sektoril läks eelmisel aastal pigem hästi, on üks suurematest negatiivsetest mõjudest olnud personaalsete kohtumiste ära jäämine, mis on ennekõike takistanud rahvusvahelise müügi tegemist ja seega ka laienemist uutele turgudele. Piirangud on olnud mõlemasuunalised ning seetõttu on olnud ka rahvusvaheliste ekspertide toomine Eestisse raskendatud.

Lisaks sellele on siinsete IKT-ettevõtete tiimid pidanud töötama kodus, mis on küll vajalik pandeemiaga võitlemisel, kuid mingis osas takistab innovatsiooni ja ettevõtte arengut. See mõjutab ka töötajate motivatsiooni ning selle kõrgel hoidmine nõuab juhtidelt teistsugust lähenemist ja pingutust kui seni.

Teisalt on keeruline aeg sundinud mõnda klienti oma prioriteete ja varem tehtud plaane väga kiiresti muutma – kuigi vajalik, võib see ka tekitada ebaefektiivsust nii teenuse osutaja kui kliendi poolel.

Mida on kriis kaasa toonud sektori ekspordile, kuivõrd muutnud sihtturge?

Kui reisimine on raskendatud või lausa keelatud, on ka uute turgude ja klientide leidmine varasemast keerulisem. Selle asemel oleme olemasolevatel turgudel, kus meil juba kontorid olemas on (nt Suurbritannia ja Saksamaa), tegevust laiendanud, kuid päris uusi kontakte on olnud keeruline saada.

Usun, et sarnane olukord on enamus Eesti IT-firmades – suuremate partnerite ja pikemajalise koostöö puhul on mahud jäänud samaks või kasvanud, kuid uute ja väiksemate projektide puhul on mahud ilmselt vähenenud.

Mida toob alanud aasta IKT-alal Eestis kaasa töötajate arvule ja palkadele?

See sõltub paljudest erinevatest faktoritest, kuid suur roll on siin uuel valitsusel ja maailma saadetavatel sõnumitel ning kui kiiresti need sõnumid kohale jõuavad.

Samas tuleb arvestada, et kindlasti ei ole Eestis praegu nii suurt hulka IT-spetsialiste, kui meie sektori kasvuks vaja on ja neid ei suuda ka vajalikul hulgal ainult Eestis olevate inimeste arvelt juurde või ümber koolitada.

Et me muust maailmast maha ei jääks, tuleb siiski IT-alale uusi töökohti luua. Kui riik näeb siinseid IT-ettevõtteid rohkem prioriteetsetena, siis panustab ta omalt poolt ka sektori arengusse. Kui ka uus valitsus seda ei tee, luuakse arenduskeskused lihtsalt teistesse riikidesse.

Jättes kõrvale poliitilised tõmbetuuled, siis palgad kasvavad edasi, eriti teatud nišitehnoloogiates ja -valdkondades, kuid sellel on ka lõpuks piir. Juba ongi käes aeg, kus IT-spetsialiste saab samas hinnaklassis värvata kõikidest Euroopa riikidest. See tähendab, et Eesti ettevõtjate jaoks tööjõuturg suureneb, lihtsalt mitte Eestis ja mitte eestlastega.

Kas Eesti IKT-ettevõtete konkurentsivõime on aastatagusega võrreldes paranenud või halvenenud?

Usun, et nendel ettevõtetel, kellel oli müügivõrgustik väljaspool Eestit juba enne kriisi olemas, on konkurentsivõime paranenud. Teistel on ilmselt natukene keerulisem olnud just müügivõimaluste kahanemise tõttu.

Kui piirid taas avanevad, siis on jälle võimalik värvata uusi töötajaid ning leida uusi kliente. Pärast pandeemiat peaks kõigil olukord paremaks minema, kuna nõudlus teenuste ja lahenduste järgi on tugevalt kasvanud. Seda ka paljuski just pandeemia tõttu, kus nii ärid kui tarbijad üle maailma olid sunnitud rohkem digilahendusi kasutusele võtma ja nüüd on need muutunud harjumuspäraseks.

Millised olid ADMi eelmise aasta majandustulemused?

Müügimahtudelt tegime üle aastate ühe suurema kasvu, mis peaks esialgsete arvutuste järgi olema ca 30%.

Paralleelselt oleme investeerinud ka uute äriliinide avamisse (nt kasutajakogemusele keskendunud ADM Unit X) ning jätkame investeeringutega meie rahvusvahelistesse tiimidesse.

Kuigi osa muutustega kaasnevast rentaabluse langusest oli meil 2020. aastasse teadlikult planeeritud, mängis pandeemia siiski ka rolli ja seetõttu on ADMi rentaablus 2020. a umbes poole väiksem kui eelmistel aastatel.

Kuidas olete suutnud kriisi enda kasuks pöörata?

Kriis on tõesti avanud ka uusi võimalusi ja nii panustavad ADM Cloudtechi Eesti ja Inglismaa tiimid oma digilahendustega Inglismaal COVID-19 kriisi lahendamisse.

Lisaks on paljud meie kliendid seotud suure kasvu läbi teinud e-kaubandusega ehk nad vajasid täiendavaid IT-töid, mis oleks muidu tulevikku planeeritud või üldse ära jäänud. Eelmisel aastal muutusid prioriteedid ning meie suutsime klientide muutunud vajadustele kiiresti reageerida. Suutsime luua ka uusi kliendisuhteid sektorites, kus tekkisid uued vajadused e-äri järele.

Kuidas muutus teil mullu töötajate arv ja palk?

ADMis on praeguseks seitse äriliini, sh üks idurmade inkubaator. Meie tiimid suurenesid umbes 15% võrra ja nüüd töötab ADMi grupi erinevates äriliinides pea 200 inimest. Palgakasv oli kooskõlas IKT-sektori trendidega.

Mida prognoosite selle aasta lõpuks?

Usun, et alanud aastal kasvab meie meeskond vähemalt samas mahus või isegi kiiremini. Kui palju palkame uusi inimesi Eestisse ja kui palju meie välismaistesse arenduskeskustesse, see sõltub poliitilisest ja majanduslikust keskkonnast ning loomulikult ka klientidest.

Millist alanud aastat ootate oma ettevõttes?

Töötame selle nimel, et alanud aasta oleks meie jaoks positiivses mõttes suurte muutuste aasta. Meie pilvetehnoloogia äriliin ADM Cloudtech ja kasutajakogemuse disaini tiim ADM Unit X on saanud tugevad jalad alla ja laiendavad oma teenuste portfelli ja mahte nii Eestis kui meie sihturgudel Inglismaal ja Saksamaal.

Samuti muutsime arendusmeeskondade struktuuri, et oleks võimalik kiiremini kasvada ja teha seda nii, et tiimid saaksid keskenduda enda fookusklientide kvaliteetsele teenindamisele. Oleme muutmas ka ADMi müügi- ja klienditeenindusprotsesse üldisemalt, et tagada senise kasvu jätkumine.

Eeskätt millega soovite sel aastal kasvada?

ADM on ainus digilahenduste agentuur Eestis, mis suudab üheks tervikuks siduda klientide erinevad ärivajadused alates turunduse automatiseerimisest ja digikampaaniatest ning lõpetades komplekssete pilves majutatud IT-lahendustega. See on olnud väga hea strateegia ning jätkame sellega kindlasti nii alanud kui ka järgmistel aastatel.

Üks selle aasta eesmärkidest on luua keerukamaid ja ka kvaliteetsemaid digilahendusi, mis tähendab erinevate uute tehnoloogiate ja teenuste kasutuselevõttu. Samuti plaanime kasvada erinevatel välisturgudel.

Mida head on kriis kaasa toonud teie ettevõttele, või laiemalt kogu sektorile?

Usun, et kõigile pakkus ootamatult saabunud kaugtöö vajadus mitmeid põnevaid väljakutseid. Kuna ADMis ei ole varem nii laialdaselt ja pikka aega järjest kaugtööd praktiseeritud, siis andis kriis meile ka teadmise, et hajutatud tiime ja sellega kaasnevat kaugtööd tuleb varasemast hoopis teistmoodi juhtida. Need olid kasulikud õppetunnid ja kui järgmine kriis peaks Eestit või maailma tabama, siis oleme võimelised veel kiiremini kohanema ja reageerima.

Kriis lõi meile ka võimaluse uusi teenuseid arendada ning muuta senised müügiprotsessid aktiivsemaks. Seda hoolimata reisi- ja muudest karmidest piirangutest. Kokkuvõttes aitas möödunud aasta meil paremini mõista meie väärtust klientidele ja tänu sellele areneda veel paremaks digilahenduste agentuuriks.

Millega saaks uus valitsus Eesti IKT-sektori edule kaasa aidata, miks toimus eelmisel aastal IKT-sektoris nii vähe konsolideerumisi ja mis juhtub sel aastal, loe ITuudised.ee lehel olevast täispikast intervjuust.

Avaldatud: https://www.ituudised.ee/uudised/2021/02/01/admi-juht-palgad-kasvavad-edasi-kuid-sellel-on-ka-lopuks-piir

Kõik postitused