Kõik postitused

ADM toetas Eesti inimõiguste aruande koostamist ja väljaandmist

Foto: ADM – Inimõiguste aruande tutvustamine
Foto: ADM – Inimõiguste aruande tutvustamine

Täna tutvustas Eesti Inimõiguste Keskus värsket inimõiguste aruannet, mis käsitleb arenguid Eestis aastatel 2018-2019. Aruande koostamist ja väljaandmist toetasid ADM, Swedbank ja eraisikutest annetajad.

Täna tutvustatud aruandes “Inimõigused Eestis 2020” jõutakse järeldusele, et inimõiguste olukord on Eestis viimaste aastate jooksul paranenud. Samas märgivad aga aruande koostajad, et Eesti ühiskonda ohustab sallimatu retoorika levik, ajakirjanduse ja sõnavabaduse olukord ning üha enam domineeriv arusaam, et inimõigused on ainult enamuse õigused.

„Inimõiguste eest seismine on alati oluline. Meie ADMis oleme alates ettevõtte asutamisest lähtunud inimestest hoolimisest, sest iga inimene on väärtuslik, oluline ning ainulaadne. Ja just see teebki meid organisatsioonina tugevaks. Sama põhimõte kehtib ka laiemalt ühiskonnas – kui me riigina seisame iga üksikisiku õiguste ja vabaduste eest, siis oleme tervikuna tugevamad. Täna avalikustatud aruanne näitab, et Eesti liigub õiges suunas, kuid töö inimõigustega ei ole kaugeltki lõppenud,“ ütles ADMi juht Riho Pihelpuu.

Aruanne “Inimõigused Eestis 2020” koosneb 12 peatükist, mille autorid on valitsusest sõltumatud eksperdid. Aruandes käsitletakse näiteks rahvusvähemuste, pagulaste, varjupaigataotlejate ja puuetega inimeste olukorda, samuti näiteks kogunemisvabaduse, õigusmõistmise ja sõnavabaduse temaatikat. Aruanne ilmub aastast 2007 ning seda antakse välja annetuste toel.

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mis seisab koos toetajatega iga inimese õigusi ja vabadusi austava Eesti eest.

Aruanne on kättesaadav siin: https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2020

Kõik postitused