Kõik postitused

ADM ja Datanor Riigikaitse Hackathonil

Foto: RKH2020 plakat
Foto: RKH2020 plakat

Virtuaalselt toimunud Riigikaitse Hackathon 2020 raames töötati 48 tunniga välja põnevaid lahendusi, mille eesmärk oli kõigil sama – suurendada Eesti kaitsevõimet. 11 meeskonna hulgast tuli võitjaks MedKiosk. Lisaks saab üks meeskond oma ideed lõplikuks viimistleda ADMi igakuisel Big Friday üritusel.

ADM on alati toetanud kõiki Riigikaitse Hackathone, sest tugev ja hästi kaitstud riik vajab iga kodaniku ja organisatsiooni toetust. Seekord otsustas ADM kaasata ka hea partneri Datanori, et ühiselt veelgi rohkem panustada. Koos moodustati mentorite tiim, kuhu kuulusid Riho Pihelpuu ja Anti Ainsar ADMist ning Indrek Ott Datanorist.

Riigikaitse Hackathoni võitis projekt MedKiosk, mis lihtsustab sõdurite pöördumist meditsiinikeskusesse. Teisele kohale valiti ID-kaardi baasil toimiva ID-Sõidupäeviku, mis vähendab Kaitseväe masinapargiga seotud bürokraatiale kuluvat aega sadade tundide võrra aastas. Kolmandaks positsioneerus OSÜÕ ehk optilise side lahendus üle õhu, mida saab kasutada sõnumite edastamiseks raadio- või muu sidetehnoloogia asemel.

ADMi Big Friday auhinna pälvis Virtuaalne sõduripäevik, mis oli üks Kaitseväe poolt võistlejatele esitatud lahendust vajavatest probleemidest. Virtuaalse sõduripäeviku eesmärk on lihtsustada sõdurite koolitamist vähendades asjatut asjaajamist, käsitsi täidetavate paberite hulka, aga ka näiteks laskeharjutuste tabamuste salvestamist.

„Meie jaoks on meie oma riigi kaitsmine iseenesest mõistetav ja äärmiselt oluline tegevus ja just seepärast oleme Riigikaitse Hackathone toetanud ja nendel osalenud juba aastaid. Kuigi sel aastal toimus Riigikaitse Hackathon virtuaalselt, osales 11 tugevat meeskonda ja üldine tase oli väga kõrge. Valisime koos Küberväejuhatusega välja projekti Virtuaalne sõduripäevik, mille arendusele paneme juba lähiajal õla alla kutsudes nad osalema ADMi arenduspäeval Big Friday. ADMi ja Datanori erinevate valdkondade kompetentsid on ideaalselt sobivad selleks, et aidata noortel astuda tootearenduse järgmine samm ja pärast lõplikku viimistlust see Kaitseväes ka reaalselt kasutusele võtta,“ ütles ADM grupi juht Riho Pihelpuu.

Virtuaalne sõduripäevik ehk lühidalt ViSP võimaldab laskeharjutuste tabamuste salvestamist paberi ja pliiatsi asemel nutitelefoniga nii, et kõik tulemused on automaatselt salvestatud ja kantud andmebaasi. Juba mõne aasta pärast võiks ViSP olla kõikide sõdurite igapäevane abimees, kust näeb nii seda, mis on lõunasöögiks, millal algab järgmine tund kui ka seda, millised on tehtud testide ja läbitud harjutuste tulemused. ViSPist tõuseks kasu ka rühmaülematele, kes saavad tänu sellele selgema ülevaate oma rühmast.

Datanori juht Indrek Ott kiitis samuti meeskondade kõrget tehnilist taset ning hackathoni oskuslikku korraldust: „Riigikaitse Hackathon 2020 oli minu jaoks esimene sedalaadi kogemus ja see oli väga positiivne – 48 tunniga sündis palju häid mõtteid ja valmis või peaaegu valmis sai mitu projekti, millest on Eesti Kaitseväele ja riigile kindlasti palju kasu. Nii kindla eesmärgiga riigikaitselisi hackathone võiks korraldada sagedaminigi, sest tehnoloogia moodustab sõdurielust aina olulisema osa.“

ADMi IT produtsent Anti Ainsar tõi lisaks projektidele eraldi välja ka hackathoni korraldamise kõrge taseme – presenteerimise kiirkoolituse, äripoole esindajate kaasamise, mentoritöö virtuaalsed võimalused jm.

„Korralduslikult oli hackathon väga hästi organiseeritud ja selle eest suur tänu läbiviijatele. Väga hea oli näha, et noortel on motivatsiooni ja tahtmist oma riigi hüvanguks lahendusi leida, mis tegelikult ka aitavad ka kaitseväe- ja sõdurielu edasi arendada. Võitjameeskond (Medkiosk) oli uskumatult tubli saades väga lühikese ajaga valmis töötava prototüübi, mille sisuliselt võiks kasutusele võtta homne päev. Edasi arendamist vajavate projektidega tegeletakse kindlasti edasi – näiteks ADMi Big Friday raames – et kõik head ideed lõpuks ka tooteks saaksid ning oma peamist eesmärki ehk tugevamat riiki teeniksid. Tänan ka kõiki mentoreid,  kes oma vaba aja arvelt olid nõus panustama,  osalejatele ning pealtvaatajatele oma teadmisi jagama,“ ütles Ainsar.

Riigikaitse Hackathon 2020 osales 11 meeskonda, keda juhendas kaheksa mentorit: Peeter Marvet (Zone), Marily Hendrikson (Startup Estonia), Aigar Käis (Telia), Tarmo Aia (Kaitsevägi), Indrek Ott (Datanor), Riho Pihelpuu (ADM), Anti Ainsar (ADM), Siim Reinaas (Milrem Robotics).

Järgmine Riigikaitse Hackathon toimub 2021. aasta kevadel.

Kõik postitused