Kõik postitused

Juba teist korda pälvis ADM kvaliteetmärgise „Austame erinevusi“

Foto: inimoiguste_keskuse_margiseyritus2022-103-1705×1080
Foto: inimoiguste_keskuse_margiseyritus2022-103-1705×1080

Kaks aastat on möödunud ajast, kui ADM sai esmakordselt mitmekülgse töökoha märgise. Eelmisel nädalal uuendati ADMi märgist taas järgmiseks kaheks aastaks.
„Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. See näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele. Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud sotsiaalministeerium. Nüüd on hea aeg vaadata tagasi ja näha, mida ADM on mitmekesisuse parandamiseks juba teinud ja mis on lähiaastateks plaanis.

Mitmekesisus joonistub ADMi jaoks välja kõige rohkem inimestest hoolimisena. Sõbralikus keskkonnas, kus kõik teavad üksteist, hinnatakse igaühe ainulaadseid omadusi. Suur muudatus selles suunas oli ADMi struktuuri muutus. Varasemate suurte osakondade asemel loodi väiksemad tiimid, mis tõi võimaluse parema ühtekuuluvustunde tekkimisele ja lihtsustas kommunikatsiooni.

Ka tervislike eluviiside edendamisele on ADMis alati suurt rõhku pandud, julgustades kõiki olema füüsiliselt aktiivne ja hästi toituma. ADMis toimuvad regulaarsed kontoritreeningud, toetatakse sportlikke ettevõtmisi ja viiakse läbi lõbusad väljakutsed. Loomulikult arvestatakse ürituste korraldamisel toiduvalikul erinevaid dieete. Lisaks on läbi viidud ka erinevaid töötubasid ja üritusi, et õppida kuidas olla arvestav ning teisi kaasav ADMikas. Üks märkimisväärseid ettevõtmisi oli mitmekesisuse nädal, mille raames toimus palju lõbusaid tegevusi, sealhulgas töötuba veebisaitide ligipääsetavamaks muutmiseks, mitmekesisuse viktoriin, hobideks riietumine ning kodukontorit austades tulime ka pidžaamades tööle.

Üheks suurimaks muudatuseks võiks lugeda rahvusvaheliste ADMikate kasvu ning pidevalt täiustuvaid süsteeme loodud protsessi sujuvamaks muutmiseks. Kui 2020. aastal oli välismaalt töötajaid alla kümne, siis praeguseks on see arv rohkem kui kolmekordistunud ning on jätkuvalt kasvavas suunas . Seoses üha kasvava hulga ADMikatega välismaalt, on tekkinud vajadus viia esmane suhtluskeel eesti keelelt inglise keelele. Selle kallal on ADM viimastel aastatel töötanud ja kuigi muudatusi on juba toimunud palju, tööd veel jätkub.

Pärast märgise esmakordset saamist 2020. aastal on ADMis päris palju muutunud. Sellegipoolest on ees veel palju toredaid seiklusi. Loodame olla kõigile eeskujuks mitmekesisuse väärtustamisel ja kaasatuse toomisel meie imelisest töökohast laia maailma.

Fotod: Raul Mee

Kõik postitused