Kõik postitused

Üks Drupali platvorm kõige jaoks: Eesti valitsusportaal 2.0

Foto: DrupalCampBaltics19_photoSandraLielmeza-233
Foto: DrupalCampBaltics19_photoSandraLielmeza-233

15. novembril toimus Riias iga-aastane DrupalCamp Baltics suurüritus. 2010. aastast alates korraldatud üritus toob terveks päevaks kokku Baltikumi Drupali kommuuni inimesed, kes saavad omavahel jagada ning õppida sisuhaldusplatvormiga Drupal seonduvat ning tuua lauale ka uusi koostöövõimalusi. Tänavusel üritusel astus üles ka ADM Interactive’i analüütik Mirko Haavel, kes on Drupaliga töötanud juba üle viie aasta. Oma ettekandes rääkis Mirko lähemalt sellest, kuidas Drupalit on kasutatud Eesti valitsusportaali arendamisel.

Drupal on sisuhaldusplatvorm, mis on populaarne platvorm suuremate sisuhaldusvajadusega veebilehtede, intranettide ja muude veebirakenduste loomiseks. Drupalil on ülemaailmne kogukond, mis loob regulaarselt juurde uusi funktsionaalsusi ning seda kõike tasuta.

2014. aastal anti välja Eesti valitsusportaali esimene versioon. Projekti eesmärk oli luua kõikidele valitsusasutustele üks välisveebi platvorm. Täpsemalt oli valitsusportaali esmane eesmärk luua ühtne visuaalne ja funktsionaalne keskkond, mis liidaks kokku Vabariigi Valitsuse, Riigikantselei ja 11 ministeeriumi veebilehed. Platvorm on kohustuslik kokku 47-le asutustele ning see tuleb kasutusele võtta mõistliku aja jooksul.

Ühine platvorm tähendas ühist välimust – üks riik ja üks nägu! Lisaks aitas platvormi arendamine vähendada arenduskulusid, kuna mitmete erinevate lehtede arendamiskulude asemel toodi veebilehed kokku samale platvormile.

Arusaadavalt on aga senises valitsusportaalis ruumi ka arenduste ning täienduste tegemiseks ning täna ongi arendamises valitsusportaali uus nö 2.0 versioon Drupal 8 peale. Samuti on täna teada, et järgmise aasta keskel saabuva Drupali üheksanda versiooni peale liikumine on tehtud võrdlemisi lihtsaks ja seega liigub uuenenud valitsusportaal suure tõenäosusega selle peale üsna kiiresti.

Uuenevas portaalis on vähem sisutüüpe. Olemasolevad on varasemast targemad ja võimaldavad mitmekülgsemat sisu luua. Selle saavutamiseks kasutatakse ära Drupal 8ga tulnud Paragraphs moodulit, mis võimaldab loodavatel veebilehtedel kasutada eelnevalt defineeritud komponente. Sellega muutub sisutoimetajatel lihtsamaks keerulisemate sisukomponentide kasutamine.

Üks olulisemaid muudatusi valitsusportaal 2.0-is on kvaliteetsem otsingufunktsioon, mis teostab otsingu kõikide platvormil olevate veebilehtede üleselt. See funktsioon võimaldab külastajatel kergemini selgusele jõuda, millise valitsusasutuse veebilehelt saab ta parima vastuse otsitule. Ühtlasi loob see riigist ja selle toimimisest tervikliku kuvandi.

Valitsusportaali uus platvorm tuleb ka uue sisuarhitektuuriga. Senise monoliitarhitektuuri asemel kasutab uus valitsusportaal mitmetasandilist arhitektuuri, kus platvormi suuremad funktsionaalsused on üksteisest eraldatud. See võimaldab tulevikus arendajatel lihtsamalt teha muudatusi ja kasutada teiste loodud arendusi. Kokkuvõttes on see kuluefektiivsem ja mugavam, lisaks on toote omanikul platvormist tervikpilt igal ajahetkel.

Valitsusportaal 2.0 tihendab oluliselt valitsusasutuste vahelist valdkondlikku koostööd. Selleks on loodud töörühm, mis toob kokku erinevate asutuste sisutoimetajad ja tehnilised esindajad, kes peavad valitsusportaaliga igapäevaselt töötama, hõlbustades kõikide osapoolte vahelist suhtlust ja ideede vahetust. Iga uus arendusplaan, mis tekib, arutatakse enne arendamist läbi töörühmas.

Töörühm aitab liikmetel teha paremini koostööd ning ühiselt rahastada uusi arendusi. Kui mõni uus arendus saab valmis, siis tutvustatakse seda ka ülejäänutele.

Praeguste plaanide järgi saab valitsusportaal 2.0 valmis 2020. aastal.

 

 

Kõik postitused