Kõik postitused

Sisuhaldustiim – milleks? 

Foto: ADM_CMT_03-06-22-1
Foto: ADM_CMT_03-06-22-1

ADM on 360-kraadine agentuur, mille eesmärgiks on pakkuda lahendus kõikidele digivajadustele – ärianalüüsist arenduseni, disainist majutamiseni. Kuid veebi puhul on selle sisu sama oluline kui kujundus ja funktsionaalsus – kuidas saame selles valdkonnas abiks olla? 

Tänapäeva kiirelt arenevas digimaailmas on ettevõtete korralik online presence aina olulisem. Hästi kujundatud veebileht, millel on kvaliteetne ja asjakohane sisu, aitab meelitada uusi kliente, luua brändilojaalsust ja suurendada müüki. Kuid pidev digitaalse sisu haldamine võib olla hirmutav ülesanne, eriti ettevõtetele, kellel puuduvad selle tõhusaks haldamiseks vajalikud ressursid või oskused. Just siin saab meie sisuhaldustiim olla ettevõtetele asendamatuks partneriks. 

Meie tiim vastutab oma klientide veebisisu haldamise eest, sealhulgas teksti, piltide, video ja muu multimeedia eest. Me tagame, et kõik sisu oleks alati ajakohane, asjakohane ja täpne. 

Üks peamisi eeliseid meie sisuhaldustiimiga koostöö tegemisel on, et see vabastab meie klientide turundusmeeskonna teiste oluliste ülesannete jaoks. Selle asemel, et kulutada tunde sisu korraldamisele ja haldamisele, saavad nad keskenduda uute strateegiate ja kampaaniate arendamisele, luues sellega suuremat väärtust. See omakorda aitab nende äritegevusel konkurentsis püsida ja saavutada pikaajaline edu. 

Teine eelis on, et me tagame järjepidevuse kõigis digikanalites. Ühtse süsteemi kasutamisega kogu sisu haldamiseks saab tagada, et sõnumid on ühesugused kõigil veebisaitidel, äpis jm platvormides. See aitab tagada brändi usaldusväärsuse. 

Lisaks võib meie tiim aidata otsingumootorite jaoks sisu optimeerida. Kasutades õigeid võtmesõnu ja muid SEO tehnikaid, saame seista hea, et veebi sisu oleks potentsiaalsete klientide jaoks kergesti leitav. See aitab suurendada veebisaidi külastatavust ja conversion rate’e. 

Mida täpsemalt meie sisuhaldustiim selle kõige saavutamiseks teeb? Mõned näited: 

· Content Magagement System (CMS) ehk sisuhaldusplatvormi tööriistade ja funktsioonide valdamine: iga CMS nõuab pidevat haldamist ja hooldamist, et tagada selle nõuetekohane toimimine. See hõlmab ülesandeid nagu pluginate uuendamine, veebilehe jõudluse jälgimine ja probleemide lahendamine nende tekkimisel. 

· Sisu auditeerimine, kureerimine ja ajakohastamine: Aja jooksul vajab enamik veebisisust värskendamist. Kuigi meie klientide turundusmeeskonnad ise vastutavad kõrgtasemel sisustrateegia ja -loome eest, saame meie abiks olla üksikute sisutekstide kureerimisel. Saame tagada, et kogu sisu oleks ajakohane, täpne, keeleliselt korrektne ja eemaldada iganenud või ebaolulise sisu. 

· Sisu organiseerimine ja kategoriseerimine: Meie tiim saab organiseerida sisu nii, et kasutajatel oleks lihtne selles navigeerida. Selleks loome taksonoomia või tagging süsteeme, mis aitab kasutajatel sisu filtreerida teema, kuupäeva või muude asjakohaste kriteeriumide järgi. 

· Analüüs ja aruandlus: Veebianalüütika tööriistade abil saame jälgida veebi külastatavaust ja kaasatust ning tuvastada parenduskohti, millega mõjutada tulevast sisustrateegiat. 

· Sisu migreerimine: Kui ettevõte otsustab oma veebilehte värskendada või uuele platvormile üle minna, kaasneb sellega sisu üle viimine ühelt lehelt teisele. See võib olla ajakulukas ja keeruline protsess, eriti kui tegemist on suuremahulise veebiga. Meil on kogemus ja tööriistad, et sisu migreerimise protsessi sujuvalt ja efektiivselt hallata, tagades, et kogu vajalik sisu jõuab vigadeta uuele lehele. Sisu migreerimise protsessi ajal töötab meie tiim oma kliendiga tihedalt koos, et tuvastada, milline sisu üldse tuleks migreerida ja milline eemaldada. 

Kokkuvõttes võib meie sisuhaldustiim olla hindamatuks partneriks igale ettevõttele, kes soovib oma veebikohalolu tugevdada. Vabastades turundusmeeskonna strateegia ja muude oluliste ülesannete jaoks, tagades järjepidevuse kõigis digikanalites, optimeerides sisu otsingumootoritele ja tehes muid olulisi sisuhaldamisega seotud tegevusi, võime oluliselt aidata kaasa oma klientide pikaajalisele äriedule. 

Tekkis huvi? Võta meiega ühendust: 

Maarja Naan 
Content Management Team Lead 
maarja@adm.ee 

Kõik postitused