Kõik postitused

Drupali trendid 2022. aastal ja ootused 2023. aastaks

Foto: marekmetslaid__MMP1566-1536×1022
Foto: marekmetslaid__MMP1566-1536×1022

September ja oktoober 2022 olid Drupali kogukonna jaoks olulised kuud. Iga-aastane DrupalCon, mis on suurim Drupaliga seotud üritus Euroopas, toimus Praha O2 Arenal 20.-23. septembril. Alates 2019. aastast oli see esimene kord kui saadi päriselt kokku – need 3 päeva ~165 seansiga, olid igati väärt. Lisaks toimus 14. oktoobril Tallink Spa & Conference Hotellis DrupalCamp Baltics 2022, mida juhtis meie enda CTO Ivo Nellis. Jätkuvalt võib kindel olla, et Drupal on üks asjakohasemaid CMS-i platvorme turul. All on lühike ülevaade sellest, mis toimus Drupali maailmas aastal 2022 ning mida võib oodata aastast 2023.

Meie tiim Praha DrupalConil

DRUPALI HETKESEIS

Prahas analüüsiti iga-aastasel Drupali tegevjuhi õhtusöögil Drupali äriuuring 2022 tulemusi.  Euroopast, Aasiast ja Ameerikast pärit 63 Drupali ärijuhid andsid selge ülevaate sellest, kus Drupal hetkel on ning kuhu ta liigub.

Kümme tööstusharu

Drupal on endiselt enamiku suurte tööstuste ja valdkonna liidrite valik. Kolm suurimat Drupali kasutavat sektorit on 2021. aastaga võrreldes jäänud samaks, eesotsas heategevusorganisatsioonid ja mittetulundusühingud, haridus- ja valitsusasutused, millele järgnevad tihedalt meedia ning tervishoiu/meditsiinisektorid.

Top 10 tööstusharu kasutuse järgi:

1) Heategevus- ja mittetulundusorganisatsioonid
2) Haridus
3) Valitsus
4) Meedia
5) Tervisehooldus ja meditsiin
6) IT
7) Pangandus ja kindlustus
8) Reisimine ja kindlustus
9) Jaemüük
10) Konsulteerimine

Drupali valimise põhjused

Drupali valimise peamine põhjus on püsinud mitmeid aastaid sama –  avatud lähtekood. Lühidalt öeldes on selle allalaadimine, kasutamine ja muutmine tasuta. Kuid selle tõeliseks väärtuseks võiks lugeda Drupali taga asuvat 1M+ suurust kogukonda, kus arendajad, disainerid ja teised eksperdid panustavad vabatahtlikult platvormi täiustamisse, arendades uusi mooduleid ja teemasid. Samal ajal pakkudes igapäevast tuge kõikide tehniliste probleemidega juba mõne tunni jooksul.

Teiseks põhjuseks võib lugeda paindlikkust. Kuigi Drupal 7 ja vanemad olid teadaolevalt üsna rasked, on versioon 8 ja edasised teinud tohutu hüppe edasi ja parandanud selle kõigi eelmiste versioonide vajakajäämisi. Drupal pakub tugevat raamistikku, mis on võimeline mahutama keerulisi veebilehti ning rakendusi, kasutades ainult selle põhikomponente (mooduleid) ja API-sid, kuid sobib ka kõige keerukamate süsteemide hooldamiseks. Ei ole moodulit mida 40 000-ne kogukond ei oleks hõlmanud. 

Veel ühe suure põhjusena võib vaadata Drupali kõrget mainet, kuna see on üks turvalisemaid CMS-süsteeme (kui mitte kõige turvalisem). Drupal ei sõltu kolmandate osapoolte pluginidest, mis teeb veebilehed turvaohtude suhtes vähem haavatavaks. Lisaks on kogukonnal (üle 1 miljoni liikme) spetsiaalne turvalisuse täiustamise meeskond, kes väsimatult testivad ja parandavad koodi ja põhimooduleid.

Teised peamised põhjused, mis toodi välja olid: töökindlus, sobivus, jõudlus, eelnev kogemus ja madalad kulud.

MIDA PÕNEVAT VÕIB OODATA DRUPALIST 2023. AASTAL?

Uue Drupal 10 väljalase. Kuigi 2022. aasta detsembris ilmus ka palju kaua vajaminevaid värskendusi. Mõned neist leiad all loetelus.

1) Uus ja moodsam administraatoriteema “Claro theme”, mis asendab 2009. aastal disainitud “Seven theme”-i. 
2) Uus front-end teema “Olivero”, põhiteema on out-of-the-box WCAG AA-ga ühilduv.
3) Oluliselt laiendatud headless arendusvõimalusi, luues rohkem veebiteenuste lõpp-punkte ja JavaScripti komponente.
4) Automaatsed värskendused – värskendusfunktsioon lisatakse põhiosale ja see on saadaval heliloojapõhistele saitidele.

Drupal on muutumas rohkem headlessiks. Sellisel juhul toimib Drupal sisuhoidlana, mis salvestab ja haldab andmeid, et muuta need API-de kaudu kättesaadavaks front-end süsteemidele, mida saab kasutada vastavalt vajadustele kõige paremini, mis seejärel omakorda sisu renderdab. See annab arendajatele vabaduse valida sobivaima front-end raamistiku, kasutades samal ajal ära Drupali võimsust back-endis, mille tulemuseks on üleüldine paindlikkus.

Kasutajasõbralikkuse edasine täiustamine. Drupal Core’i teemad on välja töötatud kasutajasõbralikkust silmas pidades. Drupal 10 teeb olulise hüppe paremate tööriistade ja võimaluste pakkumisel WCAG 2 standardite täitmiseks ja veelgi enam nende vaikimisi täitmiseks.

ADM – DRUPAL – 2023?

Drupal on ADM-is üks peamisi tehnoloogiaid ning plaanis on ka jätkata erinevate lahenduste ehitamist Drupal CMS-ile nii Eestis kui ka Euroopa erasektori ettevõtetele ja valitsusasutustele. 

1. Järk-järguline liikumine Drupaliga headless arenduslahenduste poole kasutades selleks erinevaid front-end lahendusi nagu näiteks React/next.js. Drupali rakendamine sisu teenindamiseks ja front-endi komponentide eraldi teegis hoidmiseks.

2. Drupali integreerimine teiste teenuste ja tarkvaraga, nagu näiteks Sentry, Redis, Elasticsearch.

3. Taaskasutamine on õhus. Korduvkasutatavate moodulite ja komponentide ehitamine võimaldab meil olla paindlikumad, hoida stabiilselt kõrget koodikvaliteedi standardit ja tekitada vähem digijäätmeid.

4. Automatiseerida kõik mida saab ja mis on mõistlik – integreerides üksuse, integratsiooni ja süsteemi/funktsionaalse testimine kõikidesse ärikriitilistesse funktsioonidesse ning muuta Drupal nii tavalistes arendusprotsessides kui ka CI/CD torustike standardiks.


Lõpetuseks võib öelda, et Drupal on endiselt oluline paljude suurte ja juhtivate tööstusharude jaoks. Sellise fenomeni tekkimisel on mitmeid põhjuseid millest mõjuvaimad nendest on: avatud lähtekood, paindlikkus, turvalisus ja usaldusväärsus. Tänu põnevatele uuendustele ja Drupal 10 turule toomisele on 2023. aastast palju põnevat oodata. Lisaks erinevatele värskendustele suundutakse ka headless süsteemide poole, samal ajal kui tehakse jõupingutusi kasutajasõbralikkuse parandamiseks. Mis puutub ADM-i, siis Drupal on jätkuvalt üks peamisi arendustööriistu. Plaanis on rakendada rohkem headless lahendusi ja integreerimist teiste süsteemidega. Lisaks on plaanis ka pühendada rohkem aega ka korduvkasutatavate moodulite loomisele ja automatiseerituse sissetoomisele.

Autor: Paul Post


Pildikogu meie Drupali tiimi tegevustest nii Prahas kui ka Tallinnas:

Tallinnast Prahasse mootorrattaga
foto: Marek Metslaid

Kõik postitused