Digitegu 2014 shortlist

ADMi ja G4Si ühine äriline eesmärk oli luua võimalikult lihne ja mugav e-teenindus- keskkond, mis parandab kliendisuhteid ja annab ettevõttele konkurentide ees strateegilise eelise. Oluline oli luua lõpptulemus, mille kaudu saavad kliendid suurema turvatunde ning kindluse, et asjad on nende kontrolli all –  tekitada mugav ja ülevaatlik keskkond oma tarbitavatel teenustel silma peal hoidmiseks.

G4S iseteenindus

LAHENDUS

E-teeninduses saab:

 • maksta ja hallata arveid
 • teha valvesignaalide väljavõtteid
 • hallata objekte
 • muuta objektide kontaktisikuid
 • vaadata häire- ja valveraporteid
 • lugeda infot erinevate piirkondade turvaintsidentide kohta

Eriliseks väljakutseks oli suurte äriklientide kasutusmugavuse tagamine, kuna neil on sadu valveobjekte ja nendega seotud isikuid.

Iseteeninduse väljatöötamine oli mahukas töö nii tehniliselt kui ka inim- ja ajaressursi osas. Esmase iseteenindusportaali versiooni valmimiseks kulus

 • 20 000 töötundi
 • 250 koosolekut
 • 300 000 koodirida

G4S

TULEMUSED

Lisaks tehnilisele tööle oli maksimaalse tulemuse nimel vajalik viia muudatused sisse ka G4Si majasisestesse protsessidesse. Portaali loomisesse oli kaasatud kõiki nende majasiseseid üksuseid, kasutajasõbralikkuse ja mugavuse saavutamiseks osales töögruppides pea 100 inimest ning oluline abi ja tagasiside tuli ka majavälistelt ettevõtetelt.

 • G4S iseteenindust kasutas juba esimesel aastal üle 20%, 2015. aastal üle 40% klientidest.
 • Esimesel aastal kasvas juurdemüük tänu iseteenindusele 17% (planeeritud eesmärk oli 10%). Ühtlasi vähenes lepingutest loobumiste arv võrreldes aastataguse perioodiga tervelt 40%.
 • aasta alguses tehakse iseteeninduses üle 40 000 toimingu kuus.
 • Kliendirahulolu uuringutes on iseteenindudus saanud püsivalt kõrgeid rahuloluhinnanguid.

ADM Interactive

E-post: info@adm.ee
Reg nr: 10474271
VAT nr: EE100046715

Tallinn

Kultuurikatel, Põhja pst 27a, Tallinn, 10415
Tel: +372 617 7600

London

124 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom
Tel: +44 7451 213604

Berlin

Schulstr. 13, 13507 Berlin
Tel: +49 15221906415